Domov

Dům v Olšovské ulici č. 299 ve Bzenci – domov Ctibora Šťastného


Anděla Šťastná


Hrob C. Šťastného, jeho první ženy Františky a symbolicky také jeho druhé ženy Anděly


Bzenecký kostel sv. Jana Křtitele              Tisíciletá bzenecká lípa v zámeckém parku


Bzenec od „Starého hradu“ Náměstí Svobody ve Bzenci
                    (zříceniny kaple sv. Floriana)


Bzenecká sokolovna


Bzenecký zámek  Bývalá měšťanská škola z r. 1898
- pseudogotická stavba- působiště Ctibora Šťastného
     z let 1853-1855  (dnes dům s pečovatelskou službou)


Učitelský sbor chlapecké školy v roce 1932 (C. Šťastný sedící druhý zprava)